Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Kaldırıldığı Resmi Gazetede Yayınlandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Kaldırıldığı Resmi Gazetede Yayınlandı!
Editör: Tüm Haber
20 Ekim 2017 - 14:07

20 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Yükseköğretim Kurulunun, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YÖNETMELİK "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE1- 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.MADDE2- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.MADDE3- Bu yönetmeliğe ilişkin hükümler Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.Yönetmelikte ne gibi konular yer almaktaydı?Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan maddeler ise şöyleydi:
 • Amaç

 • Kapsam

 • Tanım ve Kısaltmalar

 • Disiplin Cezaları

 • Uyarma Cezası

 • Kınama Cezası

 • Yönetim Görevinden Ayırma

 • Aylıktan Kesme

 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması

 • Görevinden Çekilmiş Sayma

 • Öngörülmemiş Disiplin Suçları

 • Süre Durdurma Cezası

 • Disiplin Suçunun Tekrarı

 • İyi Hal Değerlendirmeleri

 • Soruşturmadan Yetkili Amir

 • Rektörler ile ilgili Soruşturma

 • Zaman Aşımı

 • Savunma Hakkı

 • Soruşturma Raporu

 • Görevinden Uzaklaştırma

 • Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Kişiler

 • Görevden Uzaklaştırılanların Yükümlülükleri

 • Tedbirin Kaldırılması

 • Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu olduğu Haller

 • Amirin Takdiri

 • Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirler

 • Disiplin Kurulları

 • Kurulların Toplanması

 • Kurul Çalışmaları

 • Toplantı Kuralları

 • Görüşme Usülleri

 • Oylama

 • Karar

 • Uygulama

 • İtiraz

 • İtiraz Süreleri

 • Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi

 • Dosya Teslimi

 • Yürürlük

 • YürütmeBu kadar kapsamlı bir yönetmeliğin yürürlükten kalkması, ardından geleceklerin merak edilmesine sebep olurken, yönetmelikte yer alan konuların çözümünün ve işleyişinin geçmişe oranla ne gibi değişikliklere sebep olacağı da akıllarda soru işareti oluşturdu.


YORUMLAR

 • 0 Yorum