Resmi Gazete'de yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ancak Türk vatandaşlığına geçme konusunda öyle iddialar geliyor ki, alınan yeni karar daha daha doğrusu karardaki güncelleme ve yenilikler konuyu daha da ürkütücü boyuta getireceği tahmin ediliyor.

2021 Temmuz ayına kadar birçok değerleme firmasının vatandaşlık konusunda rüşvet karşılığı yanıltıcı ve yüksek bedeller belirleyerek belge oluşturdukları medyaya yansımıştı.

Bu firmalar rüşvet karşılığı 20.000 USD'den 150.000 USD'lik yerlere kadar sanki 250.000 USD değerindeymiş gibi belge vererek vatandaşlık aldırıyordu. Yani hatrı sayılır rüşvetlerle “parsel parsel” “Türk Vatandaşlığı” satılıyordu.

Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında değişiklik

Basına olayı yansıması sonrası bu rezalet üzerine Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve SPK harekete geçip 2021 Temmuz ayı itibarıyla Antalya’yı pilot bölge olarak seçmiş ve yabancıya satılan taşınmazların ekspertizinin ortak bir havuzdan değerleme firmalarına dağıtılması için Gayrimenkul Bilgi Merkezi-GABİM adı altında bir sistem kurmuşlardı.

Bu sistemde herhangi bir ayrıcalık uygulanmadan, 20 Eylül 2021 tarihi itibarıyla belirli bir algoritma kullanılarak her firmaya işler, ülke genelinde eşit biçimde dağıtılmaya ve denetlenmeye başlandığı bilgisi verilmişti.

Ancak bu yeni uygulamanın bazılarını çok rahatsız ettiği haberleri gelmeye başladı. Yeni sistem ve sistem emlak ve müttehitlerine kurulan baskı sonrası 15 Kasım tarihi itibariyle yabancıya satış işlemlerinde emlakçıların farklı değerleme firmaları ile istedikleri şartlarda çalışmaya başladıkları iddia ediliyor.

Yani SPK, TKGM ve TDUB ne kadar direndiyse de devlet kendi koymuş olduğu 250.000 USD uygulamayı arkadan dolaşarak, “Ben bu kanunu koydum ama siz buna uymak zorunda değilsiniz! Yeter ki ülkeye döviz girsin. Kafanıza göre değer takdir edin!” demiş görünüyor.

İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlık reklamı

Şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Türk vatandaşlığına kabulde yapılan değişiklikle genişleyen alan ve yabancı göçü, mülteci sorunu konusunda yoğun eleştiri ve tepkiler alan, ticari iştirakini kendisi bizzat dillendiren İçişleri Bakanlığı bünyesinde kontrolün sağlanacağı Türk Vatandaşlığı Sistemi gündeme oluşturduğu sorularla ve kuşkularla geldi.

Resmi gazetede yer alan Türk vatandaşlığına kabulde yapılan değişikliklerde yararımıza görülen tek şey gelirlerin tl mevduatında tutulma satırları oldu ki bu da zaten sosyal medyada da “işin makyajı” olarak yorumlandı. Olsun tarihi değer kaybı yaşayan paramız satırlarda da olsa, ülke vatandaşlığının tartışmalı kararlarında da olsa bir nevi değer görmüş olması da mutluluk kaynağı.

Merak ediyorsanız eğer, yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçişi için istenen yeni şartlar şu şekilde sıralandı:

  • En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen. En az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.
  • En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen. En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler.
  • Başvuru takiplerinin kontrol ve yürütme adresinin dikkat çektiği değişikliklerden bir tanesi şöyle; yönetmelik değişikliği ile vatandaşlık kazanma başvurularıyla ilgili süreci takip etmek amacıyla günümüzde en çok tartışılan bakanlık olan İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecek.
  • Vatandaşlık kazanmak için belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurum tarafından belirlenecek.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası'na satılacak. Satım sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, Hazine ve Maliye Bakanlığınca elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süreyle tutulacak. Konuya ilişkin uygulama ve esasları Merkez Bankası belirleyecek.