Yargıtay'dan Emsal Karar! İş Yeri Telefonuyla Fazla Konuşan Yandı!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İş Hukuku'nda emsal olacak bir karara imza attı. Verilen karara göre çalışanlar iş yerleri tarafından kendilerine tahsis edilen telefonları özel işlerinde kullanıp yüksek fatura bedellerine sebebiyet verirlerse iş akitleri tek taraflı olarak feshedilir. Bu karar benzer davalarda emsal kabul edilecek.

Yargıtay'dan Emsal Karar! İş Yeri Telefonuyla Fazla Konuşan Yandı!
16 Mart 2020 - 11:34Yargıtay 9. Hukuk Dairesi çok tartışılacak ve gündem yaratacak emsal bir karara imza attı. Buna göre artık çalışanlar, iş yerleri tarafından kendilerine tahsis edilen telefonları kullanırken iki kere düşünmek zorunda kalacaklar. Yüksek fatura tutarları iş sözleşmesinin iş yeri tarafından tek taraflı olarak feshedilmesine sebep olacak. Böyle bir durumda çalışanlar herhangi bir tazminat talebinde de bulunamayacaklar.Bir teksil firmasında pazarlama yöneticisi olarak çalışan vatandaşın firma tarafından kendisine tahsis edilen cep telefonuna 2 ay üst üste yüksek tutarda fatura geldi. Sık sık yurt dışına giden çalışanını işveren yüksek fatura tutarını sebep olarak gösterip tazminatını ödemeden işten çıkardı.İşten çıkarılmasını haksızlık olarak değerlendiren çalışan soluğu mahkemede aldı. İş mahkemesine başvuran çalışan tazminatının iadesini talep etti. Ayrıca işverenin SGK primlerini düşük seviyeden yatırdığını 6 Bin TL maaş aldığını belirtti. Bayramlarda da çalıştığı için fazla mesai ücretinin de kendisine ödenmesini istedi.İşveren ise çalışana tahsis edilen cep telefonuna Aralık ayında 8491 TL, Ocak ayında 4291 TL fatura gelmesi üzerine işten çıkarmanın gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışanın telefonu kendi özel işleri için kullandığının anlaşılması üzerine 4857 sayılı iş kanununun 25/II-E-I fıkraları gereğince bildirimsiz olarak kovulduğunu ifade etti. Ayrıca işveren çalışan hakkında karşı dava açarak çalışandan faturalardaki yüksek bedelin tahsil edilmesini istedi. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verince işveren temyiz yoluna gitti ve dosya karar vermesi için Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin bu davayla alakalı kararı özetle şu şekilde:“Faturaların yüksek olduğu, iş yerine ait telefonun işin gerekleri dışında kullanılmaması gerektiği haklı bir itirazdır. Ancak çalışanın yurt dışına sık sık çıktığı için daha önceki aylarda bu şekilde yüksek faturaların meydana gelip gelmediği ve bunların işveren tarafından kabul edilip edilmediği anlaşılamamaktadır. Bu sebeple 12 aylık faturalar belirlenip karşılaştırılma yapılmalıdır. Daha önce işveren yüksek fatura bedeli çıkıp da sorun etmeden ödemişse şimdiki gibi kabul etmeli; diğer türlüyse bu miktarın işveren tarafından kabul edildiğini benimsemek gerekir. İşverenin feshi haklıdır. İhbar ve kıdem tazminatları taleplerinin reddi doğrudur. Tüm bunların yeniden değerlendirilebilmesi açısında sözkonusu olan telefon hattına yönelik 12 aylık telefon faturaları üzerinde inceleme yapılması gerekir. Temyiz olunan kararın bu yönde bozulmasına karar verilmiştir.”


YORUMLAR

  • 0 Yorum