Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık Meslek Örgütleri tarafından alınan bir kararla birlikte 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde bir günlük greve gidiliyor. Yapılacak olan greve ilişkin bir açıklama yapan TTB, 'Topluma çağrımız' başlıklı çağrı ile destek isterken hem toplum sağlığının hem de sağlık çalışanlarının sağlığı ile grevde başarılı olabileceklerini düşündüklerini belirtti.

Türk Tabipleri Birliği grev kararı

Emeklerin yok sayıldığı ve değersizleştiği bir ortamda çalışılamaması ve emeklerle alay eder gibi hızla yasa değiştirilmesine karşı itirazların olduğunun belirtildiği yazılı açıklamada çalışma şartlarının sağlıksız olan bir sağlık emekçisinde herhangi bir toplum sağlığı beklenmesinin yanlış olduğu aktarıldı.

15 ARALIK GREV GÜNÜ!

15 Aralık Çarşamba günü her g(ö)rev etkinliğinde olunduğu gibi her yaştaki acil durumundaki hastalar, diyaliz hastaları, hamileler, kanser ve yoğun bakım hastalarının yanı sıra KOVID-19 yada COVID-19 şüphesiyle sağlık kurumlarına yapılacak olan başvuruların geri çevrilmeyeceği poliklinik ve klinik tedavilerine de devam edileceğinin aktarıldığı grev kararı yazısında vatandaşlardan acil durumlar dışında sağlık kurumlarına başvurmamaları ve sağlıkçılara grev kararında destek vermeleri talep edildi.