Ağır ve meşakkatli işlerde uzmanlaşan vatandaşlar, gerçek hizmet süresi, yani aşınma ve yıpranma hakkında bir izlenim edinerek erken emekli olabilirler. Yakın zamana kadar 18 mesleğe bu hak tanınıyordu, ancak sağlık çalışanları ve gardiyanlar gibi meslekler son düzenlemelerle değiştirilerek 45 faaliyet için erken emekliliğe izin verildi.

Düşük emeklilik haklarına rağmen, milyonlarca çalışan emeklilik tarihlerini sayıyor ve bazı durumlarda erken emekli olmanın yollarını arıyor. Bu noktada erken emeklilik için yararlanabilecekleri fırsatlar için bolca araştırma yapıyorlar.

İnşaat sektöründen cam ve maden işlerinde çalışanlara kadar pek çok mesleği kapsıyor, iş hukukunda hizmet ömrünün fiili bir uzantısı olarak tanımlanan ve kamuoyunda “giyinme hakkı” olarak tanımlanan uygulama. Ağır ve tehlikeli işlerle uğraşan kişilerin diğer işçilerden daha erken emekli olma hakları vardır. Fiili olarak uzatılmış hizmet ömrü bu meslekler için de geçerlidir. Bu kapsamda, ilgili mesleklerde çalışanlara her çalışma yılı içinde emeklilik günleri 60-90 gün, bazı meslekler için 180 gün gibi bir süre verilebilmektedir.

Erken emeklilik haklarına uygun işlerin sayısı son yıllarda 18'den 45'e kadar yükseldi. Bu meslekler arasında radyologlar, diş hekimleri ve diş radyologları, hapishane gardiyanları, yedek pilotlar ve hapishane ıslah tesisleri bulunmaktadır. Ağustos 2017 tarihinden itibaren şirkete katılan herkes, erken emeklilik sağlayan amortisman haklarını kullanabilir.

son-dakika-43-yasinda-erken-emeklilik-icin-iyi-haber-aciklandi-eyt-bekleyen-vatandaslar-icin-so1

50 Yaşından Önce Emekli Olma Fırsatı

Fiili görev süresinin uzatılması, 360 günlük normal çalışma süresini ve ilgili sektör kanununun öngördüğü saat sayısını aşan risk bölümü göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Amortisman için birkaç farklı şart gerekiyor. İlk şart ise 5 yıl gibi bir süre. Bu hakkı kullanan tehlikeli işlerde çalışan işçinin alacağı hizmet süresinin uzatılması beş yılı aşamaz. Bazı özel meslekler için bu süre sekiz yıla kadar çıkabildiğini söylemek mümkündür.

Bu terimi kullanmanın avantajı, amortismana tabi mesleklerden birinde çalışabilmenizdir. Ayrıca bu alanda çalışmak yetmez ve bu haklar işi gerçekten yapanlara verilir.