SGK İşyeri Bildirgesi Formu Nedir, Nasıl Doldurulur?

SGK işyeri bildirgesi formu; ilk defa sigortalı çalışana sahip olacak olan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bunu bildirmek için hazırladığı bir formdur. İnternet üzerinden de bu formun doldurulabilmesi mümkündür.

SGK İşyeri Bildirgesi Formu Nedir, Nasıl Doldurulur?
Editör: Tüm Haber
20 Ekim 2019 - 15:23

SGK işyeri bildirgesi formu teslim edildiğinde, artık işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na çalışanları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda sayılmaktadır. Bunlar; işyerini bildirmek, sigortalıyı bildirmek, primlere ilişkin bildirgeleri vermek, primleri ödemek, muayene belgesi vermek, iş kazalarını bildirmek, meslek hastalıklarından haberdar etmek gibi yükümlülüklerdir. Bu yükümlülükler 506 sayılı kanuna göre belirlenmektedir. SGK İşyeri bildirgesi formu ile birlikte verilmesi gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 29. maddesinde belirtilmektedir.Kaç Farklı SGK İşyeri Bildirgesi Düzenlenebilmektedir?Düzenlenebilecek SGK işyeri bildirgeleri şunlardır:
 • Gerçek kişiler için işyeri bildirgesi düzenlenebilmektedir.

 • Kamu tüzel kişisi için bildirge düzenlenmesi mümkündür.

 • Özel hukuk tüzel kişisi adına işyeri bildirgesi düzenlenmektedir.

 • Adi ortaklıklarda işyeri bildirgesi düzenlenmelidir.

 • Apartman yöneticiliği için işyeri bildirgesi düzenlenebilmektedir.SGK İşyeri Bildirgesi Nasıl Düzenlenmektedir?SGK işyeri bildirgesinin düzenlemeleri yapılırken uygulanması gerekenler şöyledir:
 • https://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.

 • T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olunan il ve ilçe, cilt numarası, doğum yılı bilgileri ile beraber sisteme giriş gerçekleştirilmelidir.

 • Giriş işlemi tamamlandıktan sonra işyerinin tüzel kişiliği sunulan beş seçenek içerisinden seçilmelidir.

 • Ardından işyeri ile ilgili bilgilerin girilmesi gereklidir. İşyerinin konumu belirtilmelidir ve bağlı olunan sosyal güvenlik merkezi seçilmelidir.

 • Adres bilgilerinin girişi yapılmalıdır.

 • NACE bilgileri doldurulmalıdır.

 • Yönetici başlığı altında verilen alanlar doldurulmalıdır.

 • Girilen bütün bilgiler tek sayfada gösterilmektedir ve yanlış bir bilgi olmadığının tespit edilmesi halinde kaydet butonuna tıklanmalıdır. İşyeri bildirgesi düzenlenmiş olmaktadır.SGK İşyeri Bildirgesi Formunda Hangi Alanlar Bulunmaktadır?SGK işyeri bildirgesi formunda yer alanlar aşağıda sıralanmıştır:
 • Bildirgenin verilme şekli işaretlenmelidir.

 • İşyeri dosyasının tescil nedeni bilgisi istenmektedir.

 • İşyerinin mahiyetinin/faaliyetinin niteliğinin belirtilmesi gereklidir.

 • İşveren ve iş yeri ile ilgili unvan, isim, soyisim, işyeri sicil numarası, işyeri adresi, iletişim bilgileri, faaliyet gösterilen sektör, ortak sayıları gibi bilgiler talep edilmektedir.

 • İşverenin veya vekilinin doldurması gereken bir kısım bulunmaktadır. İşverenin kimlik bilgilerinin istendiği kısımdır.

 • Ortak bilgileri kısmında bütün ortaklar ile ilgili kimlik bilgilerinin yer alması gereklidir. Şirketteki unvanları, vergi kimlik numaraları ve hisse oranları da talep edilmektedir.

 • Yöneticilerin ve üst düzey yöneticilerin kimlik bilgilerinin girişinin yapılması gereklidir.

 • Muhasebe yetkilisinin kimlik bilgileri, görevi, oda kayıt numarası ve vergi kimlik numarası istenmektedir.

 • İşverenin, işveren vekilinin, ünitece tasdik edilen belgeyi alanın ve kurum ünitesinin imzasının bulunması gereklidir.SGK İşyeri Bildirgesinde ÇSGB İş Kolu Kısmı Nasıl Doldurulmalıdır?SGK işyeri bildirgesinde ÇSGB iş kolu kısmı için girilmesi gereken kodlar aşağıdadır:
 • Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık için verilen kod 1’dir.

 • 2 numaralı kod gıda sanayi içindir.

 • Madencilik ve taş ocakları için 3 numaralı kod verilmektedir.

 • Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç için kod numarası 4’tür.

 • Dokuma, hazır giyim ve deri için 5 numaralı kod belirlenmiştir.

 • 6 numara ağaç ve kağıt içindir.

 • İşyeri kolu olarak iletişimin seçilmesi durumunda 7 numaralı kod girilmelidir.

 • Basın, yayın ve gazetecilik için 8 numaralı kod girişi yapılmalıdır.

 • Banka, finans ve sigorta için belirlenen kod 9’dur.

 • 10 numaralı kod ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar içindir.

 • İş kolu kodu için 11 yazıldığında; çimento, toprak ve cam seçilmiş olmaktadır.

 • Metal için 12 yazılmalıdır.

 • 13, inşaat için yazılmalıdır.SGK İşyeri Bildirgesi Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?SGK işyeri bildirgesi formunda dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle belirtilmektedir:
 • SGK işyeri bildirgesi formuna ortaklar ile ilgili bilgiler doğru girilmelidir.

 • İşveren ile ilgili bilgilerde hata olup olmadığının kontrol edilmesi gereklidir.

 • İşyeri bilgileri girilirken özellikle sicil numarasını doğru yazmaya özen gösterilmelidir.

 • Bildirgenin en alt kısmında bulunan imzalar ve onaylar kısmının doğru doldurulması gereklidir. Ayrıca imza, mühür veya kaşe mutlaka bulunmalıdır.SGK İşyeri Bildirgesi Yazdırıldığında Alınan Dökümde Yer Alan Bilgiler Nelerdir?SGK işyeri bildirgesi dökümünde yer alanlar şunlardır:
 • İşyerinin bulunduğu il ve ilçe yer almaktadır.

 • Bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi görülebilmektedir.

 • İşyeri mahiyeti ve defter tipi görülmektedir.

 • Faaliyette bulunulan sektör vardır.

 • Dökümde yapılan işin niteliği bulunmaktadır.

 • Çalışmaya başlayacak sigortalı sayısı ve bu sigortalıların çalışmaya başlayacakları tarih yer almaktadır.

 • Müracaat tarihi, tescil işlem tarihi, müracaat şekli, işin 30 iş günü sürüp sürmediği bilgisi bulunmaktadır.

 • İşyerinin adres ve iletişim bilgileri vardır.

 • NACE kodu ve NACE ismi görülebilmektedir.

 • İşveren bilgilerine ulaşabilmek mümkündür.SGK İşyeri Bildirgesi İle Beraber Verilmesi Gereken Diğer Belgeler Nelerdir?SGK işyeri bildirgesi ile verilmesi gereken evraklar aşağıdadır:
 • İşyerinin adresini gösteren bir yerleşim belgesinin alınması gereklidir.

 • Gerçek kişilerin kendilerinin, tüzel kişilerin imza sirküleri gereklidir.

 • İşverenin alt işletmeleri ile işveren arasında yapılmış olan sözleşme örneği talep edilmektedir.

 • Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi istenmektedir.

 • Adi ortakların olması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi gereklidir.

 • İhale durumunun söz konusu olması halinde; ihaleye verilen işin sözleşmesi veya üstlenildiğini belirten idare yazısı istenmektedir.

 • İşyerlerinin inşaat olması durumunda yapı ruhsatının fotokopisi ve inşaat yapım sözleşmesi talep edilmektedir.SGK İşyeri Bildirgesi Nasıl Verilebilmektedir?SGK işyeri bildirgesini vermek için hazırlandıktan sonra en yakın üniteye elden verilmesi gereklidir. Elden verilememesi durumunda PTT aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup olarak gönderilebilmesi de mümkündür. Gönderilen işyeri bildirgesinin bir nüshası sonradan işverene gönderilmektedir ve alındı belgesi olarak bu belge verilmektedir. İşe giriş bildirgelerinin verilmemesi durumunda idari para cezası kesilmektedir. Bu ceza 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 140. maddesinin a bendi uyarınca işleme alınmaktadır.İşyerinin Devri, İntikali, Kapanması, Terki ve Tasfiye İşlemi Durumunda Ne Olur?İşyerinin devri durumunda; yeni bir SGK işyeri bildirgesinin oluşturulması gereklidir. Devir işleminin yapıldığı tarihte yeni işyeri bildirgesi oluşturulmalıdır. Ölüm durumunun yaşanması ve işyerini mirasçıların devralması durumunda ise; işverenin ölümünün ardından 3 ay içerisinde yeni işyeri bildirgesi düzenlenmelidir. Eski işyeri bildirgesinin tescilinin olduğu üniteye yazılı olarak yeni bildirgeler verilmelidir. İşverenin bir işyerini terk etmesi, kapatması veya tasfiyesi durumunda ise; yeni işyeri bildirgesinin hazırlanabilmesi için 1 ay süre verilmektedir.Şirkete Yeni Bir Ortağın Dahil Olması Durumunda Ne Yapılmalıdır?Şirkete yeni bir ortak katıldığında; SGK işyeri bildirgesi formunun düzenlenmesi gereklidir. Bunun için verilen süre, yeni ortağın resmi olarak dahil olmasının ardından 10 gündür. Şirketlerin birleşmesi, nevilerin değişmesi, adi şirketlere yeni ortak alınması gibi bütün değişimler için 10 gün süre verilmiştir.Kaynak: Tumhaber.com


YORUMLAR

 • 0 Yorum