Ekonomi

SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir? Kimler SGK Eksik Gün Bildirimi Yapmalıdır?

Ayrıca sunulan nedeni kanıtlayan bir belgenin de olması gereklidir. Son çıkan torba yasa ile birlikte SGK eksik gün ile ilgili bazı şartlar değişmiştir.

Hangi Sebepler İle SGK Eksik Gün Oluşmaktadır?

Eksik günlerin oluşması durumunda, her eksik gün nedeni için bir kod kullanılmaktadır. Bu kod numaraları ile birlikte nedenlerin bildiriminin yapılması gereklidir. SGK eksik gün oluşma nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • İstirahat alınması eksik gün oluşturmaktadır. SGK’ya bildirilirken kullanılması gereken kod numarası 1’dir.
 • 3 numaralı koda sahip olan disiplin cezaları eksik gün oluşma nedenlerinden biridir.
 • Gözaltına alınma durumlarında prim gün sayısında eksik gün oluşmaktadır ve 4 numaralı kod numarası ile bildirilmelidir.
 • Kısmi istihdam 6 numaralı koda sahiptir.
 • Puantaj kayıtları için 7 numaralı kodun girilmesi gereklidir.
 • Genel hayatı etkileyen bir olay dolayısı ile işe gidilememiş ise 10 numaralı kod girilmelidir.
 • Doğal afet durumları eksik gün sayılmaktadır ve kod numarası 11’dir.
 • Kodu 20 olan ücretsiz yol izni 30 günden az çalışma durumunu meydana getirmektedir.
 • Ücretsiz doğum izninin kodu 19’dur ve alındığında eksik gün olmaktadır.
 • Fesih tarihinde çalışılmaması eksik gün yaratmaktadır. Eksik gün bilgilendirme formu doldurulurken 16 numaralı kod kullanılmalıdır.
 • Ev hizmetlerinde 30 günden daha kısa süre çalışılır ise eksik gün oluşmaktadır. Kod numarası 17 olarak belirlenmiştir.
 • 15 numaralı koda sahip olan devamsızlık eksik güne sebebiyet vermektedir.
 • 8 numaralı kod grev ve 9 numaralı kod lokavt için ayrılmıştır. Eksik gün oluşmasına neden olmaktadırlar.
 • Aynı anda birden fazla eksik gün olmuş ise; Sosyal Güvenlik Kurumu’na bunun bildirimi yapılırken 12 numaralı kodun kullanılması gereklidir.

Kimler SGK Eksik Gün Bildirimi Yapmalıdır?

SGK eksik gün bildirimi yapması gerekenler; işverenlerdir. Sigortalı çalışanlarının bildirimlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmak ile görevlilerdir ve bunun için de her ayın 30’una kadar kendilerine süre tanınmaktadır. Çalışanların aylık prim ve hizmet belgelerini elektronik ortam aracılığı ile bildirmektedirler.

SGK Eksik Gün Bildirimi Yapmak Zorunda Olan İşverenler Kimlerdir?

SGK eksik gün bildirimi yapacak işverenler aşağıda belirtilmiştir:

 • Kamu kuruluş ve kurumlarının eksik gün bildirimlerini yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Kamu niteliği olan üst kuruluşlar, kurumlar ve kuruluşlar eksik gün bildirimi yapmalıdır.
 • Eksik gün bildirimi vakıflar ve sendikalar için de gereklidir.
 • Bankacılık kanunları kapsamında faaliyet gösteren bankalar ve iş yerleri eksik gün bildirmelidir.
 • Toplu olarak iş sözleşmesi yapılan iş yerlerinden eksik gün bildirimi talep edilmektedir.

SGK Eksik Gün Bildiriminde Yapılan Son Düzenlemeler Nelerdir?

SGK eksik gün ile ilgili son değişiklikler şöyledir:

 • Gerekli belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunlu olmaktan çıkmıştır.
 • Eksik gün ile ilgili belgeler işveren tarafından 10 yıl kadar saklanmaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun eksik gün belgelerini istemesi durumunda, bu belgelerin tesliminin yapılması gereklidir.
 • Son değişiklik ile birlikte, bulunduğu iş yerinde 30 günden daha kısa süre ile çalışmış olan sigortalılar için eksik gün bildirimi yapılmamaktadır.
 • Hatalı eksik gün bildirimi yapılması durumunda bunun bir dilekçe ile düzeltilmesi gereklidir.

SGK Eksik Gün 13 Nasıl Tanımlanmaktadır?

SGK eksik gün 13; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yönetmeliğinde belirtilmeyen eksik gün nedenleri için ayrılmıştır. Burada 13, eksik gün formu doldurulurken girilmesi gereken kod numarasıdır ve diğer adı ile anılmaktadır. Listede olmayan bir nedenden dolayı eksik günün olması durumunda SGK eksik gün 13 bildirimi yapılmalıdır.

SGK Eksik Gün Bildirimi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

SGK eksik gün bildirimi için belgeler şöyledir:

 • Ücretsiz izinli olunduğunu gösteren izin belgesi istenmektedir. Bu izin belgesi hem işveren hem de işçi imzalı olmalıdır.
 • Kısmi süreli çalışmanın söz konusu olduğu durumlarda iş sözleşmesi talep edilmektedir.
 • Puantaj kayıtları istenmektedir. Sigortalının imzasının bu kayıtlarda olması gereklidir.
 • İşe devam edilmediğine dair var olan belgelerin sunulması gereklidir.
 • İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte, sigortalının hali hazırda çalışmıyor olduğunu kanıtlayan bir belge gereklidir.

SGK Eksik Gün Bildirimi İçin Verilen Evrakta Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

SGK eksik gün bildirimi için gerekli bilgiler aşağıdadır:

 • Çalışanların eksik geldiği gün sayıları yer almalıdır.
 • İşe gelinmeyen günler için sunulacak nedenlerin kod numaraları ile birlikte yazılması gereklidir.
 • Günlük prime esas kazançlarının tutarları olmalıdır.
 • Prim günü bilgisi yer almalıdır.
 • Hizmet bilgisi talep edilmektedir.

SGK Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılmalıdır?

SGK eksik gün bildirimi yapmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 • Eksik günün nedeninin kod numarası ile beraber girişinin, çalışılmayan günde ücretin de ödenmemiş olduğunun belirtildiği hizmet belgesine yapılması gereklidir.
 • Ardından iş yerinde çalıştırılan işçi sayısına bakılmalıdır ve 10’dan az olması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu belge sunulmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu bu belgeyi elden veya posta yolu ile kabul etmektedir ve takip eden ayın 23’üne kadar gönderilmesini talep etmektedir.
 • SGK eksik gün bildiriminin şartları SGK’nın çıkarttığı işveren uygulama tebliğinde belirtilmektedir.

SGK Eksik Gün Bildiriminin Yapılmaması Durumunda Ceza Verilir Mi?

SGK eksik gün bildiriminin gecikme cezası bulunmamaktadır. Ancak eksik gün bildirimi dolayısı ile dolaylı yoldan ceza verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik gün bildirimi yapılmaması durumunda, işverene yapılan gün tahakkuku fazla olursa; ceza verilmektedir. Prim farkları hesaplanmaktadır ve prim farklarına ek olarak gecikme zammı da talep edilmektedir. Ayrıca belgelerin zamanında verilmemiş olmasına bağlı olarak idari para cezası da verilebilmektedir. İdari para cezasının tutarı; dönemin brüt asgari ücretinin iki katı olarak hesaplanmaktadır.

SGK Eksik Gün Bildirimine Gerek Duyulmayan Durumlar Nelerdir?

SGK eksik gün bildirimi yapılmayan durumlar şunlardır:

 • Geçici iş görmezlik raporunun yani istirahatın alınması durumunda eksik gün bildirimine gerek duyulmamaktadır.
 • Göz altına alınma veya tutuklanma gibi durumlar oluştuğunda eksik gün bildirimi yapılması gerekmemektedir.
 • Kısa çalışma ödeneği alanlar için yapılmamaktadır.
 • İş yeri faaliyetlerinin grev, lokavt, doğal afetler veya genel hayatı etkileyen birtakım olaylar dolayısı ile durdurulması halinde eğer resmi makamlardan bir yazı örneği alınmış ise; eksik gün bildirimi yapılmamaktadır.
 • SGK eksik gün bildiriminin yarım çalışma ödeneğinden yararlananlar için yapılması gerekmemektedir.
 • Sonradan düzenlenemeyen belgelerin olması durumunda bildirime gerek yoktur. Örnek vermek gerekir ise; noter onaylı olan eski iş sözleşmeleri sonradan düzenlenemeyen belgeler olarak sayılmaktadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı ile alınan sözleşmeler esas alınarak kısmi süreli çalışanlardan talep edilmemektedir.

Kaynak: Tumhaber.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı