Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alıyor! 10 Uzman Yardımcısı Alacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı yapıyor. Sözlü sınavla 10 personel alımı yapılacak.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alıyor! 10 Uzman Yardımcısı Alacak
Editör: Tüm Haber
05 Eylül 2019 - 14:38

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 10 personel alımı yapacak. Alımlar sözlü sınavla olacak ve KPSS puan şartı var. Sınava katılmak için aranan şartlar açıklandı.Sözlü Sınava Katılma Şartları
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,

 4. 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 7. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

 8. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

 9. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

 10. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

 11. İngilizce dilinden 2017, 2018 veya 2019 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),

 12. 2018 veya 2019 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birindenP3 puan türünden asgari 70 puan almış olmakBaşvurular 04 Ekim 17.00 itibariyle sona erecek. Başvuruların tamamı posta yolu ile yada şahsen yapılacak. Geciken postalar dikkate alınmayacak.Başvuru Esnasında İstenen Belgeler
 1. www.oaib.org.tr web sitesinden temin edilecek iş talep formu,

 2. TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)

 3. İki adet vesikalık fotoğraf,

 4. Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

 5. KPSS sonuç belgesi,

 6. Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,

 7. Güncel özgeçmiş (CV)


YORUMLAR

 • 0 Yorum