Şimdilerde mecliste depreme ilişkin hazırlanan bir rapor ve detayları gündeme gemeye başladı. İstanbul listenin ilk sırasında olmakla birlikte pek çok deprem açısından riskli il değerlendirmeye alındı. Deprem riski olan ve çarpık kentleşmenin yaygın olduğu illere yoğun göçün daha fazla yaşanmaması ve bu bölgelerde bulunan fazla nüfusun yeniden kırsal bölgelere yönlendirilmesi için çalışmalar yapılması planlanıyor. 

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu tarafından konu hakkında bir rapor hazırlandı. Türkiye'de deprem riskinin yoğun olduğu şehirlerde nüfusun artmasını engellemek ve yoğun göç sürecini engellemek için depreme dirençli olabilecek kent planlamasının yapılması istendi. 

RİSKLİ İLLER İÇİN DEPREM PLANI HAZIRLANDI

Komisyon tarafından konu hakında bir rapor hazırlandı. Raporun detaylarına bakıldığı zaman şimdiye kadar tespit edilen 6.7 milyon riskli yapının olduğu öğrenildi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının bu süreç içerisinde detaylı bir model üzerinde ele alınmasına karar verildi. Kentsel dönüşüm süreci içerisinde finansal sorunların çözülmesi ve vatandaşların desteklemesi için bazı desteklerin verilebileceği belirtildi. 

FAİZ DESTEĞİ VE KDV İNDİRİMİ GÜNDEME GELDİ

10-8

Merkez Bankası tarafından konut kredileri için uygulanan ortalama faiz desteği üzerinden yüzde 50'lik kısmı esas alınarak faiz desteği sağlanabileceği belirtildi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması için faiz destekli kredi kullandırılacak ola bankaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanacak protokoller sonrasında kredi ödemeleri için yeni düzenlemelerin yapılabileceği belirlendi. 

Kentsel dönüşüm sürecinde maliyetlerin düşürülmesi için yerli ve hafif malzemelerin kullanılmasının desteklenmesi ve bu konuda teşviklerin verilmesi içinde bazı uygulamalar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu konuda KDV indiriminin uygulanması planlanıyor. Böylece kentsel dönüşüm sürecinin daha az maliyetli olması ve hızlı tanınması için bir fırsat olarak ifade ediliyor.