04 Aralık 2021 Tarihli ve 31679 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre  Türkiye'nin ihraç ürünlerinde artık "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılacak.

Karar resmi gazete'de

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Genelge'ye göre; devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan her türlü faaliyet ve yazışmada da "Turkey", "Turkei", "Turquie" ibareleri yerine "Türkiye" ibaresi kullanılacak. 

Kararda, her türlü faaliyet ve yazışmada "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edildi.