Kültür ve Turizm Bakanlığı Temizlik ve Güvenlik Görevlisi başvuru şartları neler? Başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Tüm bu soruların yanıtı Tümhaber.com'da...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu'nda istihdam edilmek üzere 7 Temizlik Görevlisi ve 2 Güvenlik Görevlisi alacağını açıkladı.  

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi başvuru şartları neler? Başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular nereden yapılacak?" gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı.

İşte Bakanlık'ın Temizlik ve Güvenlik Görevlisi  alımına dair merak edilen tüm bu soruların yanıtları; 

kültür bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temizlik ve Güvenlik Görevlisi başvuru şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe apabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 
 • 18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
 • Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 • Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
 • Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

Özel Şartlar

 • Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;
  • 35 yaşından gün almamış olmak (29/09/1986 ve sonrası doğumlu olanlar)
  • En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.
  • Başvurunun son günü (04/10/2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
  • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna atanacak Güvenlik Görevlileri 7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışacak olup, çalışma saatleri ilgili birimce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir. 
 • Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
  • En az ilköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.
  • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Aynı hizmet binasını müşterek kullanan Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezinin ihtiyaçlarında çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir. Bu kapsamda; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır. 
  • ürk Tarih Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda  temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.  

Başvurular ne zaman ve nereden alınacak?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29 Eylül 2021-04 Ekim 2021 tarihlerinde sube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Gözden kaçırmayın

Denizbank 12000 TL için Emekli ve Çalışan olmanız durumunda hemen ödeme vereceğini açıkladı! Denizbank 12000 TL için Emekli ve Çalışan olmanız durumunda hemen ödeme vereceğini açıkladı!

Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecek. 

İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacak.

İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecek.

İLANIN TAM METNİ