Yüksek kira bedelini ödemenin yanı sıra bir de kira depozitosunu ödemek zorunda kalan vatandaş bu durumda sıkıntı yaşıyor. Kira bedeli aylık net ne kadarsa onun 3 katı kadar depozito talep edilebiliyor. Kira depozitosu döviz üzerinden ödenemiyor. Nakit para yerine teminat senedi, menkul kıymetler de verilebiliyor.
Kira depozito miktarı kira bedeli ile tam olarak bağlantılı bir konu. Kira bedeli aylık ne kadarsa 3 katına kadar depozito talebiniz bulunabiliyor. Net 3 aylık kira bedelini aşacak şekilde depozito istenmiyor. Bu durumda vatandaş ne yapacağını bilemiyor.

Kiralık Ev Arayanlar Dikkat! Bu Haber Sizi İlgilendiriyor…

Döviz İle Depozito Ödenebilir Mi?

13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren 85 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye'de yerleşik olan kişilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirtilmiş hallerin dışında olmaları halinde aralarındaki her türlü gayrimenkul kiralama sözleşme bedeli ve bu sözleşme sebebiyle diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödenmesi yasaklanmıştır.
Kira depozitosu döviz üzerinden ödenemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararı sadece kira bedeli için değil aynı zamanda sözleşmeye dayalı olarak ödenmesi istenen kira depozitosununda döviz üzerinden ödenmesi yasaklanmış bulunuyor. Kira bedelinin döviz üzerinden kararlaştırılması kiracı lehine bir durum. Kira depozitosunun döviz üzerinden ödenmemesi kiracı aleyhine bir durum oldu. Şu anki aşırı kira yükselmeleri hariç normalde döviz artış oranı kira artış oranından çok daha yüksek. 1 aylık kira bedeli üzerinden kararlaştırılan kira depozitosu sözleşmenin sonunda 2 aylık kira bedeline denk bir meblağ haline geliyor. Kira güvencesi nakit para yerine teminat senedi, hisse senedi, tahvil banka bonosu olarak verilebiliyor. Hisse senedi veya tahvil verilebilir.

Kira Depozitosu Elden Mi Ödenmeli?

Kira depozitosunu sözleşmede belirtilen şekilde ulaştırmak gerekir. Kiralayanın banka hesabına yatırılacağı yazılı olsa bile kiracının bunu yapması zorunlu bir durum değildir. Kiralayana elden verilmesi de uygundur. Kiracının zorunlu tutulduğu hususlardan biri de depozito nakit para olarak kararlaştırıldı ise bir banka hesabından kira depozitosu hesabı olduğu için belirtilir ve vadeli bir tasarruf mevduat hesabına yatırılır. Hesabın vade süresi kira sözleşmesinin süresi kadar olur. Banka denetleme ve düzenleme kurumu tarafından gerçekleştirilmiş yönetmelik gereği vadesinde çekilmemiş hesaplar aynı vade ile yenilenmiş sayılır ve kira depozitosu hesabının vadesi de aynı şekilde yenilenmiş olur.
Depozito olarak kiracı senet, kıymetli evrak veya menkul kıymet vermeyi kararlaştırılmışsa kiraya verenin onayı olmaksızın geri alınmamak üzere bir bankaya depo edilmesi ve kiralayanın da izni olmadan kiracıya geri verilmemesi sağlanmaktadır.

Nakit Para Vadeli Hesaba Yatırılacak

Yepyeni bir uygulama daha başladı. Kira depozitosu nakit paradan ibaretse kiracı adına açılmış bir vadeli tasarruf hesabına yatırılacak. Bu şu anlamı taşıyor. Kiracı kira depozitosunu kiralayana ödemiyor. Artık ev ve işyeri kira verenler elden veya nakit olarak kira depozitosu dönemi sona erdi. Kira depozitosu ödenmesine karar verildiğinde kiracı doğrudan bunu kendi adına açacağı bir vadeli mevduat hesabına yatırmalıdır. Bu hesabın özelliği hesap kiracı adına olsa bile kiracının kiralayanın onayı olmadan hesaptaki parayı çekememesi durumudur.