Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yılda vergi, resim ve harçlardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranının 12 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ortalamasına göre 2022'de yüzde 36,2 olarak belirlendi. Oranın belirlenmesiyle birlikte kir geliri verginde yeni düzenlemeye gidildi.

2021 yılında 7 bin liralık gelir için uygulanan kira istisnası, 2022 yılında 9 bin 500 TL’ye çıkarılıyor. Ev sahipleri için sağlanan istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler ise yararlanamayacak. 9 bin 500 TL’nin üzerinde konut kira geliri elde edenler ise toplam kazançlarının 250 bin TL’yi aşması halinde istisna kapsamı dışında kalacaklar.

hdj

Resmi Gazetede yayımlanan bilgiye göre bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak tespit edildi. Yeniden değerlenme oranın belirlenmesinin ardınan 2022’de konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkarılıyor.

2022’de konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkarıldı.  İşverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 202’de metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak uygulanacak.

2022'de işverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek. İşyeri ve işyeri dışında çalışanlara yemek verilmesinde sağlanan 25 liralık vergi istisnası, günlük 34 TL liraya çıkarılacak. Düzenlemeden sadece çalışanlarına doğrudan yemek ya da yemek çeki veren işverenler yararlanacak.