Ekonomi

Kara Liste Devri Bitiyor: Sicil Affı Yasalaştı! Borçlu Vatandaşlar “Kara Listeden” Çıkma Şansı Bulacak

Kara Liste Devri Bitiyor: Sicil Affı Yasalaştı! Borçlu Vatandaşlar “Kara Listeden” Çıkma Şansı Bulacak

TBMM tarafından kabul edilen ekonomik mevzuat planı, senetler ve kredi temerrütleri için sicil affını da içeriyor. Kara listede olan kredi borçluları, paket anlaşma ile af alma imkanı elde edecekler. Sicil affı, adı kara listeye alınanların bu listeden çıkarılmasını da içeriyor. Ancak kara listeden çıkmak için faturaların ödenmesinden sonra 5 yıl beklemek gerekiyor ki bu da kişinin kredi sicilinin bozulduğunu gösteriyor.

Sicil affı, kullandığı krediyi ödeme düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemeyen gerçek veya tüzel kişiler ile ticari faaliyette bulunan veya olmayanların yanı sıra karşılıksız çekleri de kapsıyor. Ayrıca sicil affı içindeki yapılanma halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde borçların kapatılarak yükümlülüklerin tamamen ödenmesini müteakip Merkez Bankası nezdindeki kayıtların silinmesini de kapsıyor.

Kara listeden çıkmak için vatandaşların borçlarını ödemesi gerekiyor ve bu sürecin ardından 5 yıl beklemeleri gerekiyor. Sicil affı ile birlikte, borçlu vatandaşlar bu süreçten kurtulacaklar ve kara listeden çıkma şansı elde edecekler. Sicil affı tasarısı ilk olarak Mart 2020’de gündeme geldi ve görüşülmeye başlandı. Ancak 2023 sicil affı ne zaman uygulanacağı henüz netlik kazanmadı.