Koronavirüs nedeniyle zor zamanlardan geçen gençler için devlet büyük bir fırsat sunuyor. Kendi iş yerini açan geçler 3 yıl boyunca Gelir Vergisi’nden muaf tutuluyor.  Ayrıca ilk bir yıl Bağkur primlerini devlet ödüyor. Peki bu imkândan kimler yararlanabiliyor? Başvuru nasıl yapılıyor?

Gelir vergisi muafiyetinden hangi gençler yararlanabilir?

Koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında devlet destekleri tüm hızıyla sürüyor. Salgından özellikle en çok gençler etkilendi. Bu nedenle gençler evden e-ticaret yöntemi veya işyeri açarak kendi işlerini kurabilmenin arayışına girmek durumunda kaldı. Vergi teşviği, 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti sebebiyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilere uygulanıyor.

Girişimci gençlerin, faaliyete başlamış oldukları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi (3 sene) boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin TL'lik kısmı Gelir Vergisi’nden istisna tutuluyor. Kazanç istisnasından mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Teşvikten faydalanmak için ise herhangi bir sektör ayrımı bulunmuyor. Girişimci lokanta, market, kafe, eczane, avukatlık bürosu ya da daha farklı bir konuda işyeri açabilir. Hatta evden e-ticaret yapacak olan evini işyeri adresi olarak da gösterebiliyor.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Sigorta prim teşviğinden faydalanmak isteyen gençler, bağlı bulundukları vergi dairesinden ‘genç girişimcilerde kazanç istisnası’ belgesi almalı. Bu belgeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da merkezine sunarak, teşvikten faydalanabilecek.

Devlet ne kadar prim tutarı ödüyor?

18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını aşmamış olan genç girişimcilerin bir sene boyunca Bağkur (4B) primini de devlet ödüyor. Bu sene için aylık en az ödenen Bağkur prim tutarı 1.234,24 TL. İlk kez Bağkur sigortalısı olan gençler için bu tutarı Hazine karşılayacak. Bir senenin sonunda prim ödemeye başlayacak olan girişimcilerin primlerini düzenli yatırmaları durumunda ise 5 puanlık indirim de sağlanacak. Ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında da yalnızca bir ortak prim teşviğinden faydalanabilecek.

Koşullar neler?

Kazanç istisnasından faydalanan mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye iradı, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirinin olması halinde, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecek. Aranan diğer koşullar ise şunlar:

  • Öncelikle işe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması. Kendi işinde bilfiil çalışılması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi, (kalfa, çırak ya da yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu koşulu ihlal etmiyor).
  • Faaliyetin adi ortaklık ya da şahıs şirketi bünyesinde yapılması durumunda bütün ortakların işe başlama tarihi itibarıyla diğer şartları taşıması.
  • Mevcut bir işletmeye ya da mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
  • Ölüm sebebiyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan ya da faaliyetine devam eden bir işletmenin veya mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil olmak üzere) kan ya da kayın hısımlarından devralınmamış olması.