Alacak Davalarında Yargıtay'dan Emsal Karar! Artık Bu Yazışmalar Delil Sayılacak!

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi alacak davalarına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı. Buna göre alacak davalarında WhatsApp, Facebook ve E-Mail gibi elektronik ortamlardaki veriler delil olarak değerlendirilebilecek.


Alacak Davalarında Yargıtay'dan Emsal Karar! Artık Bu Yazışmalar Delil Sayılacak!

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından alınan emsal niteliğinde bir kararla alacak davalarında delillerin niteliği yeniden değerlendirilebilecek. Buna göre alacak davalarında WhatsApp, Facebook ve E-Mail gibi elektronik ortamlardaki verilerin delil olarak sayılması kararlaştırıldı.

İŞÇİ VE AVUKAT ANLAŞAMAYIP MAHKEMELİK OLDULAR

Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) tarafından kendisine tahakkuk ettirilen prim borcunun iptali için bir işçi hukuk yoluna başvurmak amacıyla bir avukat ile anlaşma sağladı. Bu avukat ile işçi arasında ücret sözleşmesi imzalanmadı. İlgili işçi avukatın ilk duruşmaya katılmadığını iddia ederek vermiş olduğu vekaleti iptal etti. Avukat ise alacaklı olduğunu öne sürerek işçi hakkında icra takibi başlattı. İşçi ise bu gelişme üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

İŞÇİ BORCUNUN OLMADIĞINI BEYAN ETTİ

Mahkemede avukattan şikayetçi olan işçi herhangi bir borcunun bulunmadığını ifade etti. Davacı işçi avukatın ilk duruşmaya katılmadığı, istenilen avukatlık ücretinin fatiş miktarda olduğu, avukatın talimatı ile belirlediği kişilere avukatlık ücreti olarak bir kısım ödemenin yapıldığını ve bu durumun elektronik ortamda yazışmalarla kanıtlandığını belirtti.

AVUKATTAN TAZMİNAT TALEP ETTİ

Davacı kendisi hakkında başlatılan icraya konu olan borcun bulunmadığının tespitini ve davalının kötü niyet tazminatı ödemesini talep etti. Davalı avukatı ise davacının bu talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme ise dabanın kısmen kabul edilmesine karar verdi. Bu kararın ardından her iki taraf da davayı temyiz etti.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ MAİL YAZIŞMALARI DELİL KABUL EDİLDİ

İşçi ile avukat arasında yaşanan anlaşmazlığın dosyası Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay da bu dosya üzerinden emsal olarak babul edilebilecek bir karara imza attı. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Davalı olan avukat tarafından davacı işçiye gönderilen e-mail yazışması incelendiğinde SGK'ya açılacak olan dava ile alakalı ücret anlaşması yapılmıştır. Mahkeme bunu delil olarak kabul etmemiş ve değerlendirmeye almamıştır. Yasada elektronik ortamdaki mail yazışmalar belge niteliğindedir. Bu nedenle karar verilirken mail yazışmalarından yola çıkılarak davacının borçlu olup olmadığı tespit edilmelidir. Eksik inceleme nedeniyle mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”