'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği' üzerinde tüketicilerin korunması amacıyla değişiklik yapılmasına ilişkin bir taslak hazırladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni taslağa göre ise gıda etiketlerinin üzerinde yanıltıcı ifadeler, isim ve görseller bundan sonra kullanılmayacak.

Taslakta ayrıca, gıdanın adı ve içindekiler bilgisinin ise mevcut düzenleme çerçevesinde ambalajın boyutuna bağlı olarak 2 buçuk kat daha büyük olarak yazılacak ve birbirine benzerlik gösteren, tüketicilerin diğer benzer ürünlerle karıştırılabilecekleri yanıltıcı hiçbir ifade yer almayacak.

Gıda etiketleri yeni düzenleme

Üretimi sırasında meyve veya sebze yerine aroma verici kullanılmış olan bir gıdanın etiketlerinde aroma verici ile ilgili herhangi bir görsel bulunamayacak, gıdanın adına ise aromalı olduğu için yazılacak olan 'Aromalı' ifadesinin geçtiği her yerde en az 3 milimetre şeklinde yazılacak.

MANİPÜLATİF İFADELER İPTAL EDİLECEK!

Tüketicilerin birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı ( tadında', ‘ lezzeti', ‘keyfi) manipülatif ifadeler kullanılmayacak. Tatlandırıcı içeren gıdalarda ise mutlaka tatlandırıcı ifadesi belirtilecek.