Ekonomi

Erken Emeklilik İçin Kadınlarda Doğum Borçlanması Şartı: Doğum Borçlanmasıyla Kadınlar da Erken Emekli Olabiliyor

Erken emeklilik için kadınlar da doğum borçlanması imkanından faydalanabiliyor. Doğum borçlanması, doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilen bir işlemdir. Ancak, doğumdan sonraki en fazla 2 yıl sürede uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamış olmak şartı aranmaktadır. Yani, doğum borçlanması yapılacak sürelerde sigortalının adına prim ödenmemiş olmalıdır. Bu hakkın amacı, iş hayatından dolaylı olarak uzaklaşan ve bu nedenle primi yatırılmayan kadın sigortalıların eksik prim günlerini tamamlama imkanı sunmaktır.

Doğum borçlanması, doğumdan sonraki en fazla 2 yıl süre için yapılabilir. Her doğum için en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bir doğum için bu sürenin üzerinde borçlanma yapılamazken, altında ise ihtiyaç doğrultusunda borçlanma yapılabilir.

Kadın sigortalılar, toplamda 3 doğuma kadar borçlanma yapma hakkına sahiptir. Bu sayede, 3 doğumu borçlanma hakkı olan bir kadın sigortalı, 2160 günü borçlanarak primini tamamlama imkanına sahiptir. Doğum borçlanması için doğan çocuğun sağ olması gerekmektedir.

Doğum borçlanmasının günlük maliyeti her yıl asgari ücretle paralel olarak artmaktadır. Hesaplama ise brüt asgari ücretin günlük tutarına göre yapılmaktadır.

Erken emeklilik için doğum borçlanması, kadın sigortalılara çalışma hayatından daha erken ayrılarak emekli olma imkanı sunmaktadır. Ancak, bireylerin durumları farklı olabileceğinden kişisel emeklilik danışmanlarından yardım almak ve detaylı bilgi edinmek önemlidir.