Gündem

Elbi Elektrik Kalitesine “Kadın Eli” Dokunuşu Artıyor

%100 yerli sermaye yapısı, estetik standartları ve kalite çıtasını zorlayan üretimiyle, elektrik sektöründe Türkiye’nin en başarılı markalarından birini oluşturan Elbi, gücünü aldığı çalışanları arasında “kadın eli” dokunuşuna güvenerek istihdamını arttırıyor.

Sağlıklı ve üretken bir toplum yapısı için kadın işgücünü üretime dahil etmenin, ekonomik, psikolojik, sosyolojik açıdan tüm ülkenin çıkarına uygun ve mutlu bir geleceğin inşası için önemli bir kural olduğunu vurgulayan Elbi, geçen yıl koyduğu hedefler doğrultusunda kadın istihdamını arttırmaya başlamıştı.

Kadın Dokunuyorsa Her İş Ve Oluş Daha Değerlidir

Kademeli olarak artan istihdam oranlarında, İK’nın yürüttüğü çalışmalar, çeşitli personel eğitimleri ve projeler doğrultusunda, 1 yıl gibi kısa bir sürede, üretim faaliyetlerindeki kadın çalışan sayısını %3 oranında arttıran

Elbi Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Enis Alkan, bu oranı önümüzdeki yıllarda da arttırmak üzere hareket edeceklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu;

“Biyolojik farklılıklarımız, haklar ve hürriyetler kapsamında kadın erkek eşitliğinin önünde bir engel değildir. Kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almalarının, ülkemizin sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısında kazandıracakları ivmeyi idrak ediyor ve böyle muazzam bir güçten vazgeçmek istemiyoruz.

Aynı zamanda mutlu bir sosyolojik toplum yapısının temelinde aile, ailenin temelinde kadını görüyoruz. Biz biliyoruz ki; kadın mutluysa aile mutludur. Kadın dokunuyorsa üretilen her iş, hizmet ve oluş daha değerlidir. Öyleyse kadının huzur, refahı ve mutluluğu hepimizin ilk hedefleri arasında yer almalı, dezavantajlı oldukları düşünülen alanlarda önleri açılmalıdır.

Bu alanlardan biri olarak görülen sanayide, erkeklerin yapıp kadınların yapamayacakları bir iş olmadığına inanıyoruz. Bu inançla geçtiğimiz yıl, Elbi Elektrik istihdamında kadın oranını arttırmak yönünde aldığımız karar doğrultusunda hareket ettik ve ilerleyen yıllarda bu oranı arttırmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta sevgili annem, eşim ve kızlarım olmak üzere tüm kadınlarımızın KADINLAR GÜNÜ’nü kutluyorum.”

Odak noktası, insana hizmet dediği ürünlerinin kalitesini arttırmak olan Elbi Elektrik, ciddiyetle koruduğu markasına yatırımlarını sürdürürken, personel eğitimleri başta olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk projelerini üstlenerek, üretimin salt sanayi süreçlerinden oluşmadığını, içine insana değer katan her faktörün bulunması gerektiğini gösteriyor.