Cumhurbaşkanı imzalı genel kamu yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarrufu sağlanırken Bir taraftan da kalkınma potansiyelini destekleyecek önemli sosyal, altyapı ve iktisadi düzenlemeler yer alıyor. Aynı zamanda kamu yatırım öncelikleri ve özel sektörden üretken, yenilikçi, yatırımlar ticari hareketliliği destekleyici nitelikli adımlar belirlenecek. Yatırımın yaşam, iş, üretim ortamını iyileştirilecek nitelikte altyapı programlarına öncelik sağlanacak proje bazında ödenekler teklif ve tahsisler de devam eden öncelikli projelere yer verilecek. En kısa zamanda tamamlanabilecek olanlar kısa süre içerisinde faaliyete başlayacak. Tasarruf tedbirleri ile birlikte gerekli haller dışında 2022 yatırım programına yeni proje girmeyecek.

Ekonomi de Önemli Gelişme! Başkan Erdoğan İmzaladı…

2022-2024 dönemi bütçe çağrısı da resmi gazetede yayınlandı ve kamu kaynaklarının kullanımı ve Orta vadeli programda belirtilmiş olan politika, alınan tedbirler ve öncelik verilen projeler doğrultusunda hareketler devam edecek. Kamu idareleri kendine tahsis edilmiş ödeneklerden yararlanacak. Ancak etkili ekonomik, verimli ve bütçeyi aşmadan kullanım sağlayacaklar, beşeri sermayeyi güçlendirilecek kapsayıcı bir büyüme yaklaşımı oluşturulacak. Belirgin bir biçimde bu konu hayata geçirilecek ve refahın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması ve politikasının uygulanması sağlanacak.

Başkan Erdoğan Öncelikli Olarak Yaşam, Yatırım, İş Ve Üretimi Ele Aldı

Başkan Erdoğan kamu yatırım harcamalarına ilişkin yayınlamış olduğu genelgeden özellikle şu konuya dikkat çekti. Kamu yatırım harcamalarından öncelikli olarak tasarruf sağlanacak ve kalkınma potansiyeli desteklenecek. İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik sağlanacak. Kamu kesimi yatırımları bütüncül olarak özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarlanacak. Bu durum net bir şekilde hayata geçirilecek ve yaşantıya yansıyacak. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörde yenilikçi ve üretken yatırımlar, ticareti destekleyecek unsurlar oluşturulacak. Yatırım iş, üretim ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımları öncelik kazanacak. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli olarak sosyal ihtiyaçları giderecek. Üretken faaliyetleri karşılayacak nitelikte oluşturulacak. Altyapı alanlarında ise maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleşmesi ve mevcut sermaye stoklarından daha etkin kullanılması ve yatırım harcamalarının kısa süre içerisinde sosyal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesine özen gösterilmesi sağlanacak.

Verimsiz Harcama Yapılan Alanlar Tamamen Çıkarılıyor

Kamu kaynakları kullanılırken OVP’de belirlenmiştir. Politika üzerine tedbir ve öncelikler dikkate alınarak hareket edilmesi sağlanacak. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilmiş olan miktarları aşmadan etkili bir şekilde ekonomik ve verimli alanlar da kullanacaklar.