E-Devlet sabıka kaydı sorgulaması yapmak isteyen kullanıcılar için E-Devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekli ilk adımdır. Ardından arama bölümüne sabıka kaydı sorgula yazılarak ilgili belgeye ulaşılır. Bu aşamada T.C. kimlik numarası ile giriş yaparken gerekli olan E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar kendilerine en yakın PTT şubesine giderek şifrelerini edinebilirler. Böylelikle E-Devlet üzerinden sabıka kaydı sorgulama işlemini yapabilirler.

Sabıka Kaydı Nedir?

Sabıka kaydı kişinin Türk hukukuna göre devlet tarafınca suçlu bulunduğu durumların kaydıdır. Bu kayıt üzerinde kişi için kesinleşmiş cezaların, güvenlik tedbirlerinin bilgileri bulunur. Kişinin suçlandığı ceza kesinleşmiş ise bu adli sicil arşiv kaydı olarak tutulur. Kişinin suçlandığı ceza kesinleşmemiş ise bu sabıka kaydı olarak tutulur.  

E-Devlet Sabıka Kaydında Hangi Bilgiler Yer Alır?

E-Devlet sabıka kaydı bilgileri 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4.maddesine göre belirtilmiş bilgilere yer verir. Bu bilgiler ise şu şekilde sıralanır:•    Hapis cezası var ise kişinin bu cezaya dair bilgiler
•    Hapis cezasına ait erteleme talebi ya da kararı var ise bu karara ait bilgiler
•    Adli para cezası 
•    Var ise kısa süreli olarak seçenek yaptırımına tabii olan hapis cezalarına dair bilgiler
•    Haklar kapsamında belirlenmiş yaptırıma tabii hakların kullanımından yoksun bırakılma kararları var ise bu aşamada yer alır
•    E-Devlet sabıka kaydı sorgulama işlemi üzerinden görülen Türk vatandaşı hakkında yurtdışında verilmiş ve kesinlik gösteren mahkumiyet kararı var ise Türk Hukuku açısından yarattığı hak yoksunluğuna dair olarak Cumhuriyet savcısının isteği üzerine mahkemenin verebileceği karar

e-devlet-sabika-kaydi-sorgulama
•    Ceza mahkumiyetinin tüm neticelerini ortadan kaldırmış şikayetten vazgeçme ya da pişmanlık dolaylı verilmiş kararlara dair belgeler 
•    Cezanın zaman aşımına uğramışı durumunda ceza zaman aşımı tespiti belgesine dair verilmiş kararlar
•    Genel ya da özel af durumu ile ilgili kanunda özel af hakkına ait Cumhurbaşkanlığı kararı var ise sistemde yer alır
•    Askeri Ceza Kanunu gereği ile verilen mahkumiyet kararı ya da feri cezalara ait evraklar
•    Akli denge yetersizliği sebebi ile karar verilmiş güvenlik tedbirlerinin varlığına ilişkin kararların belgeleri
•    Ceza zaman aşımına uğramış ve bu cezaya ait zaman aşımı bitmiş ise ilgili karara dair belgeler

Sabıka Kaydı Sildirilebilir Mi?

Sabıka kaydının sildirilebilmesi için kişinin sicilinin temizlenme şartı vardır. Bu demektir ki kişinin cezasının infaz etmesi gerekir. Sildirme işlemi için arşiv kaydı alınır. Arşiv kaydında sabıka kaydı sildirme işlemi uzun zamanlar alabilir. Bu zaman aralığı şartlara göre değişim gösterir. Buna göre genel olarak 5 yıldan 15 yıla kadar gibi bir süre söz konusudur. Bazı durumlar da ise daha da uzayarak 30 yıl gibi bir süreyi bulabilir. 

Sabıka kaydı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından sadece silinmesi mümkün olan bir kayıttır. Bu duruma göre genel şartlar kişinin cezasının dolmuş olması ile başlar. Ardından kişi için genel ya da özel af söz konusu ise yine sabıka kaydı silinebilir. Bunun dışında kişinin ölüm durumunda da kayıt silinir. Ceza sahibi için şikayetten vazgeçilme durumu ya da pişmanlık durumunda da sabıka kaydı silinmesi mümkündür. Tüm bunlar için kişinin dilekçe verip başvuru yapması gerekir.

Sabıka Kaydı Sildirme Dilekçesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Sabıka kaydı dilekçesinde yer alan bilgiler, kişinin ad, soyad, kimlik bilgileri, adresi, telefon numarasıdır. Bunun yanı sıra kişi sabıka kaydı sorgulama belgesi ile birlikte kimlik kartı ya da ehliyet belgesi eklemelidir.