DPB'den Bazı Kurum Ve Kuruluşların Yönetim Kurulu Başkanlarına Ödenecek Ücret ile İlgili Açıklama

Devlet Personel Başkanlığı'ndan, bazı kurum ve kuruluşların yönetim kurulu başkanlarına ödenecek ücret ile ilgili açıklama, resmi internet sitesinden yayınlandı.

DPB'den Bazı Kurum Ve Kuruluşların Yönetim Kurulu Başkanlarına Ödenecek Ücret ile İlgili Açıklama
23 Ekim 2017 - 00:42

"Devlet Personel Başkanlığı tarafından, resmi sitesinden,bazı kamu kurum ve kuruluşların yönetim kurulu başkanlarına ödenecek ücrete ait açıklama yayınlandı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamada,  yönetim kurulu başkanlarına verilecek ücret konusunda çekincelerinin olduğunu belirterek, durumla ilgili yapılan değişikliklere ait açıklamada bulunulmuştur. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ise ; 

Başkanlığımıza vaki müracaatlarda, 2017/T-12 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı uyarınca yönetim kurulu başkanlarına ödenecek ücret hususunda tereddüt hâsıl olduğu görülmüştür.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarına, yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin iki katı şeklinde ödenmesine ilişkin hükmün yürürlüğü, 12/10/2017 tarihli ve 2017/T-12 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince 21/07/2017 olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik uyarınca; yönetim kurulu başkanlarına, 1/1/2016 tarihinden 21/7/2017 tarihine kadar yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ve aşağıdaki tabloda gösterilen ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ayrıca yine DPB tarafından 14 Ekim 2017'de yapılan; Yönetim Kurumu Başkanlarına İlişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı'na göre de;

Yüksek Planlama Kurulunca;

Yüksek Planlama Kurulunun 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Kararının;

Bazı Kurum ve Kuruluşlarda 2016 Yılı Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelik Ücretleri başlıklı 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yönetim kurulu başkanı ücretlerine ilişkin olarak yer alan “yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı” ibarelerinin 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Kurul Kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

Söz konusu yönetim kurulu başkanı ücretlerinin, 01/01/2016 tarihinden 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-7 sayılı Kurul Kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihine kadar uygulanmak üzere “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu başkanlarına net 2.729 TL’yi aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir.”, “Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar dâhil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkanlarına 2.729-TL tutarında net aylık ücret verilir.”

şeklinde yeniden düzenlenmesine,karar verilmiş olup ücretler hakkında kesin bilgi verilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum