Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu.Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti.

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı geldi. 

Bilindiği gibi Türkiye aldığı karar doğrultusunda 20 Mart 2021 tarihinde  İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Türkiye'nin aldığı çekilme kararı sonrasında bu kararın iptali istemiyle Danıştay'a yürütmeyi durdurma davası açılmıştı.

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Açılan yürütmeyi durdurma davasında bugün karar çıktı ve Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu.Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti.

Gözden kaçırmayın

Survivor All Star'daki Kadına Şiddet İddiası İçin Emniyet ve RTUK Devreye Giriyor: Hani Kadın Beyanı Esastı? Survivor All Star'daki Kadına Şiddet İddiası İçin Emniyet ve RTUK Devreye Giriyor: Hani Kadın Beyanı Esastı?

İtirazı oy çokluğu ile reddeden Kurul, "Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibariyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi, onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir" değerlendirmesinde bulundu.