Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığ Beyaz Türk ifadesi ne alatıyor? Kimler Beyaz Türktür?

Beyaz Türk hastagi Twitter'da gündem oldu. Peki Beyaz Türk kimdir?

Beyaz Türk kavramı genelde siyasi tartışmalarda kullanıyorlar. Türkiye’deki şehirli seçkin sınıfı tanımlamak için kullanılan bu karavm literatüre Nilüfer Göle tarafından kazandırıldı.

Bu ilk tanıma göre Beyaz Türkler, kendisini ilerici olarak tanımlayan asker, sivil bürokratlar ve aydınları kapsıyordu.

Bu kavrama göre 20. yüzyıl sonlarından sonra bir orta sınıf oluştu. Beyaz Türkler batının ve seküler yaşamı benimseyen, ekonomik düzeyi yüksek, eğitimini yurt dışında tamamlamış güçlü bir azınlığı ifade eder. Bu azınlık kesim ülkenin ekonomik kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulundurur.

Beyasz Türklerin etkinliği AK Parti döneminden beri zayıflamıştır.