Milyonlarda kişinin merak içinde beklediği gün geldi. Yaklaşık 8 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren 2022 yılı asgari ücret görüşmeleri bugün işçi ve işverenin karşılıklı oturacağı masada başlıyor.

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. 

Kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor

Gerek hükümet tarafından , gerekse işçi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 2022 yılı asgari ücret için en az yüzde 30 zam beklentisi oluştu. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kısa süre içinde sonucu açıklayacaklarını, Aralık sonunu beklemeyeceklerini daha önceden belirtmişti.

Öte yandan İşçi konfederasyonları TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ, dün ortak bir açıklama yapmış ve taleplerini şu şekilde sıralamıştı ;

- Günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

- Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmelidir. Açıklanan net ücretin altına düşülmemelidir.

- Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir.

- Bütün ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır.

- Ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.