Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bir süredir yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar devam ediyordu. Bankaların son zamanlarda azalan aktif büyüklüklerini yeniden yükseltmek ve destek olmak için etkili bir çalışma yapılmasına karar verildi. Bu çalışmanın ise bir kredi çalışması olarak gerçekleştirilmesine zemin hazırlanacak.

Normalleşme döneminin başlaması ile birlikte iş dünyasında da birtakım finansmana erişim kolaylıklarının başlaması bekleniyor. BDDK tarafından birtakım düzenlemeler böylece hayata geçmiş oldu. 

BDDK tarafından yeni bir yönetmelik yayınlandı. Borç yapılandırma süreci içerisinde borçlunun borçlarını geri ödeme süreci içerisinde bazı değerlendirmelerin yapılması ve bu değerlendirmelerin çeşitli şekillerde gerçekleştirilmesi üzerine birtakım çalışmalar yapıldı. Bankaların alacaklarından dolayı elde etmiş oldukları varlıkların 3 yıl içerisinde ellerinden çıkarmaları konusunda bazı hususlar vardı. Bu noktaların değişmesi planlanıyor. 

KOBİLER KOLAY VE HIZLI FİNANSMAN SAĞLAYABİLECEK

8-2

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bankalara olan borçların ödenmesi için KOBİ'lerin yeni kolaylıklar ile karşılaşacakları belirlendi. Borçlunun ödeme durumuna bakıldığı takdirde kolay bir yapılandırma sistemi benimsenecek. 

Bankalar alacaklarından olayı elde ettikleri bazı varlıkların elden çıkarılması için 3 yıllık süreye sahip olacaklar. 

Kredi sürecinde tahsilat sağlamak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tamamen bağısız bir çözüm biriminin kurulmasına karar verildi. 

3 yıllık dönemlerde tahsilat için birtakım operasyonel planların hazırlanması bekleniyor. Bankaların kredi sınıflandırmalarına yönelik bazı kriterlerin bu süreçte yazılı hale getirilmesi bekleniyor. Denetim sürecinin de hızlı ve basit olması planlanıyor. 

ZOMBİ ŞİRKETLER ORTADAN KALDIRILACAK

Bankaların kredi verme, kredi izleme, tahsis etme ve sorunlu alacakların daha kolay çözüme kavuşturulması noktasında bazı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu noktada ortaya çıkan bazı zombi şirketlerin borç ödeme kapasitesini zayıflattığı ve yeni sorunlara yol açabildiği belirlendi. Bu durumda zombi şirket olarak tanımlanan ve banka bilonçalarını da olumsuz etkileyen yapıların tamamen ortadan kaldırılması bekleniyor.