Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) milletvekilleri, onaydan geçen 'Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı' hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde bazı maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) talepte bulunulmuştu. CHP'den gelen 'Başkanlık yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir' ile birlikte 'Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri tüm kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir' şeklinde ifadelerin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçeli dosyayı incelemeye alan yüksek mahkeme, gerekçeli karar ile birlikte gelen talebi reddetti.

  1. Anayasa Mahkemesi

Yüksek Mahkeme, gelen talebe yanıt olarak söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde belirtilen tüm maddelerin Anayasa'ya aykırılık teşkil etmediği ve buna bağlı olarak iptali istenen maddelerin Anayasa'nın 106. maddesinin 11. fıkrası çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi nedeniyle dosyaya ek olarak sunulan maddelerin Anayasa'yı ihlal eden bir yönü bulunmadığının tespit edildiğini belirtti. Kuralların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde açıkça düzenlenen görev ve yetkilerini yerine getirmesi amacıyla düzenlendiğini ve istenecek olan tüm bilgilerin Başkanlık görevi ile direkt olarak gerekli olanlarla sınırlandırıldığının aktarıldığı yanıtta söz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve gelen iptal kararının da reddine karar verildiği kaydedildi.