81 ilde yaşayan herkesin merakla beklediği 6 Temmuz 2021 Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete içerisinde cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelikler ve çeşitli ilanların yer aldığı görüldü.

CUMHURBAŞKANLIĞI YENİ KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 78) olduğu aktarıldı.

Resmi Gazete (2)

YENİ YÖNETMELİKLER AÇIKLANDI

Öte yandan 6 Temmuz 2021 Salı Resmi Gazete içerisinde yer alan yönetmelik kararları ise Alt İşverenlik Yönetmeliği, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliği ve bir çok faklı kurum tarafından yönetmelikler yer aldı.

Yönetmelik kararları şöyle:

– Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YENİ YARGI KARARLARI YAYIMLANDI

Öte yandan bugünkü resmi gazete içerisinde Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ'de yer aldı. Ayrıca ilan bölümü içerisinde Yargı İlânları kısmında Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden, Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden ve İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden kararların yer aldığı görüldü.

Bir diğer kısım olan Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları kısmında ise yer alan ilanların Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden, TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığından, Trabzon İli Ortahisar Belediye Başkanlığından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilanlar yer aldı.

Çeşitli İlânlar kısmında ise, Adalet Bakanlığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden, Milli Savunma Bakanlığından, Tarım ve Orman Bakanlığından ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden ihalelere katılmaktan yasaklanma kararlarını açıkladı. Ve Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden,Danıştay Başkanlığından, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden, Ticaret Bakanlığından, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden ve Kültür ve Turizm Bakanlığından çeşitli kararların yer alması dikkat çekti.

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ