11 Aralık 2021 Tarihli ve 31686 Sayılı Resmî Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına yüksek düzeyde atama kararları yayımlandı. 3 Bakanlığa yapılan üst düzey atamaların ve görevden almalarında yanında Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü'ne ilişkin atama kararları da yayımlandı.

İşte atama kararları ve atanan yeni isimler ;

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Ufuk YÜKSEKOVA atanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

- Ağn Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail ÇALGAN,

- Edime Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Selim AK,

- Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Nedim ASLAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Şeydi DOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN atanmıştır.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Haşan Ali KARASAR atanmıştır.