Aile Hekimi Nedir?

Aile Hekimliği Uygulaması ilk olarak 2005 yılında Düzce’de başlamıştı ve 2011 yılında tüm yurtta gerçekleşmeye başladı. İlk etapta yalnızca 40 ilde gerçekleştirilen uygulama, günümüzde ülkemizdeki tüm il ve ilçelerde bulunuyor. Hatta aynı mahallede birden fazla sayıda aile hekimi bile mevcut. Bu durum elbette vatandaşın işini kolaylaştırıyor. 

Aile hekimliği uygulaması ülkemizde uygulamaya konulan en önemli sağlık sistemleri arasında gösteriliyor. Bilindiği gibi geçmişte sağlık ocakları bulunmaktaydı. Ancak yıllarca hizmet veren sağlık ocakları zamanla ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Sağlık ocaklarında yeterince düzenli bir işleyiş söz konusu değildi. Bu durum hem bireylerin hem de doktorların mağdur olmasına neden oluyordu. Fakat aile hekimliği uygulaması ile süreç çok daha sistemleştirildi. 

Halk arasında aile hekimliği olarak bilinen merkezlerin ismi aslında Aile Sağlık Merkezi’dir. Kısaca ASM olarak da bilinen Aile Sağlık Merkezlerinden doktor ve hemşireler görev yapmaktadır. Belirtildiği gibi tüm il, ilçe ve mahallelerde Aile Sağlık Merkezi bulunmaktadır. Ancak bütün Aile Sağlık Merkezlerinde doktor ve hemşire sayısı aynı değil. Bazı merkezlerde yalnızca birkaç doktor bulunuyorken bazı merkezlerde birden fazla hekim bulunmakta. Bunun belirleyicisi ise çevredeki Aile Sağlık Merkezi sayısı ile burada ikamet etmekte olan nüfus. 

aile-hekimi-2021

Aile Sağlık Merkezlerinde görev yapmakta olan doktorlara aile hekimi denilmektedir. Aile hekimlerine bağlı olan kişiler belirlidir. Bir aile hekimi, yalnızca kendisine kaydı bulunan hastalara hizmet verebilir. Dolayısı ile aile hekimlerinin iş yükü birbirinden farklıdır. Ancak tüm Aile Sağlık Merkezleri ile aile hekimleri aynı hizmeti vermektedir. 

Aile Hekimi Maaşları

Aile Sağlık Merkezinde görev yapan aile hekimlerin maaşına gelecek olursak, aile hekimlerinin maaşını belirleyen çeşitli etmenler bulunmaktadır. Bunlardan biri, kendisine bağlı olan vatandaş sayısıdır. Bir aile hekimine bağlı olan vatandaş sayısı arttıkça, aile hekiminin maaşı da artar. Ayrıca büyükşehirlerde görev yapmakta olan aile hekimlerinin de küçük şehirlerde hizmet veren aile hekimlerine göre daha fazla kazandığı bilinmektedir. 

Bahsi geçen etmenlerin dışında uzmanlık seviyesi, hizmet süresi, vergiler, enflasyon oranları, Aile Sağlığı Merkezinin giderleri, muayenede kullanılan malzemelerin giderleri gibi durumlar da maaşı etkileyen faktörlerdendir. Tüm bunlara ek olarak bazı aile hekimlerinin gezici ekipte de yer aldığı bilinmektedir. Bu gezici hizmete katılma durumu da aile hekiminin maaşının artmasına vesile olmaktadır. 

Bir hekimin Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapması için öncelikle aile hekimliği eğitimini tamamlaması gerekmektedir. İlgili eğitimlerin ardından aile hekimi olarak görev yapmaya başlayan kişi, 2021 yılı içerisinde en az 5500 TL maaş almaktadır. Ancak net maaşa ek olarak gelen ek ödemeler neticesinde 7000 TL maaş almaktadır. Uzman aile hekimleri 1750 TL ek ödeme almaktadır. 2021 aile hekimi maaşları A sınıfında görev alan ve döner sermayeden faydalanan hekimler için değerlendirildiği zaman 16000 TL’ye kadar çıkmaktadır.